Gıda, tarım ve ilaç sanayiine hammadde sağlayan dünyanın en büyük biyoteknoloji firmalarından Danimarka kökenli CHR HANSEN, 8.11.2018 tarihinde bölümümüzde bir seminer vermiştir. Seminere bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme (Disiplinlerarası) Tezli yüksek Lisans programı öğrencileri katılmışlardır. Özellikle süt sektörü için kültür, peynir mayası, enzim probiyotikler ve doğal renklendiriciler üreten firma market lideri konumundadır. Seminerde katılımcılar; firmanın kurumsal yapısı ve tarihçesi, kültür üretimi, Türkiye’deki çalışmaları kapsamında ülkemize özgü kültür üretim ve çeşitlilik stratejileri konularında bilgilendirilmiştir.