Süt Teknolojisi Bölümü’nün geçmişi 1933 yılına kadar uzanmaktadır. 1953 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Ziraat Fakültesine dönüştürülmesini takiben Süt ve Mamülleri Kürsüsü tarafından yürütülen eğitim / öğretim ve araştırma faaliyetleri 1967 yılından itibaren de bağımsız bir statü kazanan Süt Teknolojisi Bölümü tarafından sürdürülmektedir. Bölüm, Ankara Üniversitesi Dışkapı kampüsü içerisinde yer almaktadır.

 

Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların doğumundan itibaren vazgeçilmez besin maddesi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla kurulmuş olan ve bu alanda eğitim veren bir disiplindir. Lisans ve Lisansüstü düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü süt ve süt ürünleri üzerinde uzmanlaşmış kadrosu ile spesifik şekilde eğitimine devam etmektedir. Bölümün eğitim-öğretim programı, öğrencilere süt üretiminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölümde süt ve süt ürünleri derslerinin yanı sıra; temel ziraat ve mühendislik dersleri de verilmektedir. Bölüm derslerinde edinilen bilgiler, laboratuvar ve işletme uygulamaları ile desteklenmektedir.

Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Süt Teknolojisi Programı’nda 4 yıllık bölüm eğitimini tamamlayan öğrenciler “Ziraat Mühendisi” unvanı ile mezun olmaktadır. Her türlü mesleki bilgi ve beceriye sahip olarak eğitimini tamamlayan bölüm mezunları çeşitli kamu kurumlarında ve süt ve ürünleri konusunda hizmet veren özel sektör kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilmektedir.

Süt Teknolojisi Bölümü akademik ve idari personel odaları, bilgisayar odası ve kütüphane 6 adet laboratuvar, 45 ve 25’er kişilik iki adet sınıf, 20 kişilik seminer salonu ve öğrenci okuma salonundan oluşmaktadır. Bölüm ayrıca eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülebildiği bir süt işletmesine sahiptir.

Bölümde araştırma ve uygulama amaçlı altı ana laboratuvar bulunmaktadır: 1. Araştırma laboratuvarı, 2. Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, 3. Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 4. Kromatografi Laboratuvarı, 5. Duyusal Değerlendirme Laboratuvarı, 6. Reoloji Laboratuvarı.  Araştırma laboratuvarında bilimsel araştırma projeleri, yüksek lisans ve doktora tezleri yürütülmektedir. Uygulama laboratuvarında Süt Teknolojisi bölüm dersleri kapsamında süt ve süt ürünlerinin analizi ve kalite kontrolü öğrencilere birebir gösterilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında ise rutin mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Tüm laboratuvarlarda öğrenci pratik uygulamaları ve araştırma projelerinin yürütülmesine olanak sağlayan temel laboratuvar ekipmanları mevcuttur. Mikrobiyoloji laboratuvarında 1 adet PCR, 2 adet laminar akış kabini ve 1 adet mikrosantrifüj mevcuttur. Ayrıca bölümde aroma bileşenleri, yağ asitleri ve toksik maddeler (aflatoksin, amin vb.) gibi spesifik analizlerin yapıldığı Gaz Kromatografi (GC) cihazı, Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre (GC/MS) cihazı ve olfaktometre, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazı ve protein fraksiyonlarının kalitatif testlerinin yapıldığı PAGE elektroforez cihazı yer almaktadır. Gelişen yeni teknikler arasında yer alan membran teknolojilerinden ultrafiltrasyon (UF) ve mikrofiltrasyon (MF) düzenekleri bölüm laboratuvarında mevcut olup çeşitli araştırmalarda kullanılmaktadır.

Süt Teknolojisi Bölümü Eğitim-Araştırma ve Uygulama İşletmesi günlük 3 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. İşletmede içme sütü, yoğurt, peynir, dondurma, tereyağı ve kefir olmak üzere 6 temel ünite bulunmaktadır. Ayrıca, pilot ölçekli süttozu ve evaporasyon ünitesi de mevcut olup bu ünitelerden öğrenci uygulamalarında yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra işletmede ticari olarak da üretim yapılmakta ve ürünler çeşitli semtlerde bulunan fakülteye ait satış mağazalarında halka sunulmaktadır.

Bölümde Süt Teknolojisi alanında zengin ve güncel yayın içeriğine sahip bir kütüphane mevcuttur. Kütüphanede, aboneliği 1950 ve 1960’lı yıllara kadar uzanan yerli ve yabancı dergiler ile yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap bulunmaktadır.