Uygulama Laboratuvarı

Bölüm bünyesinde verilen teorik derslerin uygulamalarının yapıldığı 1 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Gerçekleştirilen bazı uygulamalarda bölüm Araştırma Laboratuvarları da kullanılmaktadır.
20151012_172618

Enstrumental Analiz Laboratuvarları 

Bölümde aroma bileşenleri, yağ asitleri ve toksik maddeler (aflatoksin, amin vb.) gibi spesifik analizlerin yapıldığı Gaz Kromatografi (GC) cihazı, Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre (GC/MS) cihazı ve olfaktometre, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazı ve protein fraksiyonlarının kalitatif testlerinin yapıldığı PAGE elektroforez cihazı yer almaktadır. Gelişen yeni teknikler arasında yer alan membran teknolojilerinden ultrafiltrasyon (UF) ve mikrofiltrasyon (MF) düzenekleri bölüm laboratuvarında mevcut olup çeşitli araştırmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca ürünlerin reolojik ve tekstürel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan reometri ve tekstür analiz cihazı bölümümüz laboratuvarında mevcuttur.

  20151012_172203      20151012_172219       20151012_172302

Reoloji Laboratuvarı

  20151012_172414               20151012_172342

Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Bölümümüzde süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine ve aynı zamanda alanda yapılan ileri mikrobiyolojik çalışmaların yapılmasına olanak veren donanımlı bir mikrobiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılmakta olan 1 adet PCR, 2 adet laminar akış kabini ve 1 adet mikrosantrifüj mevcut bulunan cihazlardan bazılarıdır.

     20151012_173013        20151012_172927      20151012_173026

Duyusal Analiz Laboratuvarı

Süt ve süt ürünlerinin duyusal değerlendirmelerinin yapıldığı 1 adet örnek hazırlama odası ve 1 adet duyusal panel odası mevcuttur.