Uygulama sınavından ve ders devamından kalanlar (1)