Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü için Mikrobiyoloji Mazeret Sınavı 21.12.2017 Perşembe günü Saat:12:30 ‘da M. Eralp Dershanesinde yapılacaktır.

Doç Dr. Ebru ŞENEL